چهار سبک فرزند پروری و تاثیرات آن سبک فرزند پروری خود را کشف کنید: مستبد هستید، مقتدر، سهل گیر یا بی تفاوت؟ در ادامه درباره چهار سبک اصلی فرزند پروری، چرایی اهمیت آنها، نحوه تشخیص اینکه شما کدام یک را …

بیشتر بخوانید


چیزهایی که احتمالاً دربارۀ ترنس یا نان­باینری­ نمی­دانید ترنس ، نان­باینری (غیر از زن/مرد بودن) و همۀ تنوعات جنسیتی نه تنها بیمارگونه نیست، بلکه سالم و طبیعی است. متأسفانه جهل در سطح ملی و جهانی حکمرانی می کند. باورهای نادرست …

بیشتر بخوانید


چرا پدر و مادر شدن ما را به موجوداتی بسیار احساسی تبدیل می­کند؟ نوسانات هیجانی که به دنبال والد شدن در ما رخ می دهد، می­تواند برای فرزندان­مان خوب باشد. یکی از اولین فیلم های بلندی که یک بار نشستم …

بیشتر بخوانید


چرا نوجوانان­‌مان با ما درددل نمی‌­کنند؟ نحوۀ واکنش ما هنگام صحبت با نوجوانان­، یا در دل با نوجوانان می تواند همه چیز را دگرگون سازد. نکات کلیدی وقتی کودکان در اشتراک­ گذاری افکار خود احساس امنیت می کنند، والدین توانایی بیشتری …

بیشتر بخوانید


چطور انحرافات جنسی یا فتیش جنسی را مدیریت کنیم؟ نحوۀ کنترل چالش انگیزترین امیال. انحرافات جنسی یا فتیش جنسی می توانند همزمان آسیب رسان و لذتبخش باشند. نکات کلیدی نابهنجاری های جنسی و فتیش ها می توانند همزمان آسیب رسان و …

بیشتر بخوانید


چرا کودکان دچار ADHD انقدر فراموشکار هستند؟ نواقص حافظۀ کاری در کودکان دچار ADHD یا بیش فعالی رایج است. این راهبردها می توانند کمک تان کنند. نکات کلیدی حافظۀ کوتاه مدت یا حافظۀ کاری برای تمرکز و پیگیری دستورالعمل ها …

بیشتر بخوانید


دلیل اینکه شریک عاطفی تان مسائل را به طرز متفاوتی از شما به یاد می­‌آورد چیست؟ زوج ها می توانند یاد بگیرند که چطور از دردِ برترپنداری حافظه رهایی یابند. نکات کلیدی شریکان عاطفی، خاطرات مشترک را به گونۀ متفاوتی …

بیشتر بخوانید
عقاید فرا طبیعی و ضعف سلامت روان داده های جدید از طبیعی و سازگارانه بودن عقاید فرا طبیعی حمایت می کنند. نکات کلیدی معمولاً مردم بر این باورند که افراد دارای عقاید فرا طبیعی، از نظر روانی تا حدی دچار …

بیشتر بخوانید