موسیقی به معنای واقعی کلمه می تواند مغز شما را رشد دهد ملودی ها می توانند به همان اندازه که برای روحیه شما مفید باشند برای ذهن شما نیز مفید باشند. همانطور که ابتدا با “اثر موتزارت” گزارش شد، گوش …

بیشتر بخوانیدآیا اوج موفقیت مستلزم قربانی کردن چیزهای دیگر است؟   نکات کلیدی به‌طور کلی پذیرفته‌شده است که رسیدن به موفقیت استثنایی مستلزم فداکاری استثنایی نیز است و این می‌تواند روابط و رفاه را تضعیف کند. نمونه‌های زیادی از افراد بسیار …

بیشتر بخوانید


چگونه دانش‌آموز بهتری در زندگی شویم ( اهمیت فروتنی و تواضع در زندگی ) پذیرش اینکه چیزهای بیشتری نیاز هست که یادگیری بگیرید، فروتنی می‌طلبد. نکات کلیدی پرورش فضیلت فروتنی می‌تواند به شما کمک کند تا با روی گشوده‌تری به …

بیشتر بخوانیداعتیاد چیست؟ فردی که اعتیاد دارد از ماده ای استفاده می کند یا رفتاری را انجام می دهد که اثرات پاداش دهنده انگیزه ای قانع کننده برای تکرار فعالیت، علیرغم پیامدهای زیانبار آن، ایجاد می کند. اعتیاد ممکن است شامل …

بیشتر بخوانید


تحقیقات نشان می دهد که ویژگی های شخصیتی با محتوای رویاهای خاصی مرتبط است. نکات مهم : پیوندهای شگفت انگیزی بین شخصیت ما و عناصر رویاهاي ما وجود دارد، مانند پرواز و تعداد شخصیت های زن. یک رویا ممکن است …

بیشتر بخوانید

0:00
0:00
021-88005573