دکتر محمد خاتمی

دارای بورد تخصصی اعصاب و روان | فلوشیپ درمان اعتیاد از آمریکا

اطلاعات تکمیلی

  • دارای بورد تخصصی اعصاب و روان
  • فلوشیپ درمان اعتیاد از آمریکا

ساعت حضور دکتر محمد خاتمی در کلینیک

دوشنبه : 15 عصر تا 21 شب