توهمات مربوط به آسیب در اختلال شخصیت مرزی

پژوهشی جدید نشان می‌دهد که تعداد زیادی از افراد دچار BPD صداهایی را می‌شنوند که منجر به صدمه رساندن به خود می‌شود.

 

نکات کلیدی:

  • پژوهشی جدید از افراد دچار BPD، که توهمات شنیداری را گزارش کرده بودند، نمونه‌برداری کرد.
  • 76 درصد از افراد دچار BPD، صداهایی را شنیدند که به آن‌ها می‌گفت به خودشان آسیب بزنند و 33 درصد هم صداهایی شنیدند که به آن‌ها فرمان آسیب‌رساندن به دیگران را می‌داد.
  • مراقبان و متخصصان باید آگاه باشند که شنیدن صداها در BPD رایج است و بنابراین خطر خودآزاری وجود دارد.

پژوهشی جدید نشان داده است که تعداد زیادی از افراد دارای اختلال شخصیت مرزی (BPD) دچار توهم می‌شوند. این پژوهش از افراد دارای این اختلال، که توهمات شنیداری داشتند، نمونه‌برداری کرد و دریافت که برخی از انواع توهمات با زمینه‌های خودآزاری که در صداهای شنیده‌شده رایج است، بیش از سایرین شایع هستند.

این پژوهش را هیوارد و همکاران انجام دادند که در شمارۀ 2022 مجلۀ روانشناسی بالینی و روان‌درمانی منتشر شد. نتایج نشان داد که افراد دارای BPD به داشتن توهم‌ دربارۀ صداهایی گرایش دارند که مستقیماً با آن‌ها صحبت می‌کند؛ به‌طوری‌که 93 درصد از آن‌ها می‌گویند صداها با آن‌ها حرف می زنند؛ درحالی‌که 52 درصد ادعا می‌کنند صداهایی را می‌شنوند که با یکدیگر سخن می‌گویند. اکثریت (78 درصد) می‌گویند که صداها در مورد موضوعاتی بحث می‌کنند که مربوط به آن‌هاست و 78 درصد می‌گویند که صداها به آن‌ها می‌گویند که چه کار کنند؛ اگرچه تنها 29 درصد گزارش دادند که به آنچه صداها به آن‌ها می‌گویند، عمل می‌کنند. پژوهشگران شواهدی را نشان دادند که می‌گوید 50 تا 90 درصد از افراد دچار BPD، توهم شنیداری دارند. بنابراین مراقبان و متخصصان باید از این موضوع و خطر آسیب‌زدن به خود به دنبال شنیدن این صداها آگاه باشند.

توهمات اختلال شخصیت مرزیزمینه‌های خودآزاری در توهمات ناشی از BPD

پژوهشگران بررسی کردند که آیا توهمات، تمایلی به خودآزاری یا آسیب‌رساندن به دیگران را ایجاد می‌کند یا خیر. نتایج نشان داد که 76 درصد از افراد دارای BPD صداهایی را می‌شنوند که به آن‌ها فرمان می‌دهد تا به خودشان آسیب بزنند و 33 درصد هم صداهایی می‌شنوند که آن‌ها را وادار به آسیب‌رساندن به دیگران می‌کند. بسیاری از افراد دارای این اختلال، با صداها تعامل داشتند و 60 درصدشان با آن‌ها گفتگو می‌کردند (که از آن‌ صداها پاسخ دریافت می‌کردند)؛ اما فقط 29 درصد بیان کردند که هرچه را که صداها به آن‌ها گفتند، انجام دادند. بنابراین برخی از افراد مبتلا به BPD می‌توانستند در معرض خطر خودآزاری باشند که با توهمات شنیداری در ارتباط است.

درک توهمات ناشی از BPD

پژوهشگران بررسی کردند که آیا افراد دارای BPD درکی از واقعی‌نبودن توهمات داشتند یا خیر و دریافتند که 58 درصد بر این باور بودند که صداها واقعی هستند؛ اگرچه 69 درصد نیز تشخیص داده بودند که این صداها ناشی از بیماری روانیشان است. این موضوع نشان می‌دهد که هرچند ممکن است افراد دارای BPD تشخیص دهند که صداها در ارتباط ‌با اختلال شان است، اما با این ‌وجود، آنها را واقعی احساس می کنند. در بیشتر موارد، توهمات نمایانگر افراد غریبه بود؛ چون تنها 31 درصد گفتند که صداها برایشان آشنا هستند و بیشتر افراد به شنیدن صداهای گوناگون گرایش داشتند و 29 درصد نیز تنها یک نوع صدا را در حین توهم می‌شنیدند.  

بیشتر بخوانید: مشاوره روانشناسی تلفنی 

صداهایی در درون یا بیرون سر

سرچشمۀ صداها، در میان 51 درصد از افراد، در درون سر و در میان 49 درصد دیگر در بیرون سر احساس می‌شد. تجربۀ داشتن توهمات شنیداری به احساس عدم واقعیت مرتبط است که افراد دارای BPD می‌توانند آن را حس کنند. چرا که 23 درصد از افراد مورد آزمایش، گفتند که معمولاً زمانی صداها را می شنوند که محیط پیرامونشان به نظر غیرواقعی برسد. اگرچه، 13 درصد نیز توهمات را با مصرف الکل یا مواد مخدر مرتبط دانسته‌اند.

توهمات آزاردهنده برای افراد دارای BPD

توهمات شنیداری، به‌عنوان یکی از آزاردهنده‌ترین علایم BPD شناخته شدند. 69 درصد از افراد دارای این اختلال می‌گویند که توهمات، یکی از شدیدترین نشانه‌های این اختلال محسوب می‌شوند. سایر علایمی که در دسته‌بندیِ تأثیر شدید در افراد مورد مطالعه قرار گرفتند، عبارتند از: بدخلقی، روابط ناپایدار، احساس خشم و احساس پوچی.

توهمات اختلال شخصیت مرزیتوهمات در BPD و مغز

همین تیم از پژوهشگران، نتایج به‌دست‌آمده از پژوهشی را منتشر کردند که بر تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی (fMRI) متمرکز بود و از نمونۀ 48 فرد دارای BPD که در این مطالعه شرکت کرده و تحت یک اسکن ساختاری از مغز خود و انجام 32 دقیقه تکلیف همزمان بودند، تشکیل می شد. این پژوهش در سال 2022 در مجلۀ بین‌المللی Neuropsychopharmacology منتشر شد.

32 دقیقۀ آزمایش به چهار بخش هشت دقیقه‌ای تقسیم شد که با یک اسکن در حالت استراحت شروع و در ادامه با سه تکلیف که تصادفی ارائه می شد، پیش رفت. نتایج نشان داد که افراد دارای BPD که از توهمات شنیداری شدید رنج می‌برند، ارتباطات ضعیف‌تری بین سینگولیت قدامی و قشر اینسولار دو جانبۀ مغزشان دارند. این پژوهش پی برد که نسبت به زمانی که افراد صداهای خارجی یا صداهایی را که عمداً تصور می‌شد می‌شنیدند، هنگامی‌که توهمات شنیداری را تجربه می‌کردند، اکسیژن خون در قشر سینوگلیت قدامی آن‌ها به میزان بیشتری فعال می‌شد. این موضوع، درک افراد دارای BPD را نسبت به واقعی‌بودن صداها تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که چرا تعداد بسیاری از آن‌ها توهمات شنیداری را بسیار آزاردهنده می‌دانند.

حمایت از افراد دارای BPD

هرچند جامعۀ نمونه کوچک بود، اما پژوهش جدید، توهمات شنیداری را به‌عنوان علایمی که برخی از افراد دارای BPD تجربه می‌کنند، معرفی می‌کند که متخصصان و کسانی که از افراد دارای این اختلال نگهداری می‌کنند، باید از پیامدهای پریشانی و خودآزاری آن آگاه باشند. این پژوهش نشان می‌دهد که توهمات برای بسیاری از افراد دارای این اختلال واقعی به نظر می‌رسند و این موضوع ازطریق شواهد fMRI دربارۀ فعالیت در مغز تأیید شد که نشان می‌دهد چرا داشتن توهمات می‌تواند برای این افراد بسیار آزاردهنده باشد.

این پژوهش جدید دریافت که بسیاری از افراد دارای BPD که توهمات شنیداری دارند، گزارش می‌دهند که صداها به آن‌ها می‌گویند که به خودشان آسیب برسانند و حدود یک‌سوم از آن‌ها ممکن است در معرض خطر انجام کاری باشند که صداها از آن‌ها می‌خواهند. بنابراین، کسانی که از افراد دارای این اختلالات شخصیت نگهداری می‌کنند، باید مراقب خطرات صدمه به خود در مورد آن دسته از افراد مبتلا که توهمات شنیداری دارند باشند.

منبع

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/the-science-mental-health/202208/hallucinations-about-harm-in-borderline-personality-disorder

بررسی توسط میشل کوییرک – 2022

کلینیک روانشناسی

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]