دکتر زاهده بلوکی

شركت در كارگاه ها و مدارک كسب شده

 1. کارگاه 100 ساعته درمان شناختی رفتاری (سی بی تی) با دکتر رضا مولودی
 2. کارگاه درمان مبتنی بر پذيرش و تعهد (اکت) با دکتر حميد حميدپور
 3. کارگاه فرزند پروری مبتنی بر طرحواره با دکتر حميد حميدپور
 4. گذراندن دوره کارورزی در مجموعه دختران کم توان ذهنی دکتر شريعتی در سال 1393
 5. گذراندن دوره کارورزی در بيمارستان امين آباد ورامين در سال 1394
 6. گذراندن دوره کارورزی در کلينيک رفيده قيطريه تهران در سال 1395

دکتر زاهده بلوکی

درمانگر فردی در حوزه وسواس و اختلالات اضطرابی | زوج درمانگر

اطلاعات تکمیلی

 • دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی بالينی
 • اشتغال به تحصيل و انجام فعاليت های پژوهشی وابسته به دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی
 • درمانگر فردی با رویکرد PTC تحت نظر پروفسور محمد علی بشارت
 • درمانگر زوج با رویکرد PTC تحت نظر پروفسور محمد علی بشارت 
 • درمانگر اختلالات شخصیت با رویکرد پارادوکسی کار تحت نظر پروفسور محمد علی بشارت

سوابق تحصیلی

 • اخذ درجه ديپلم در رشته ادبيات و علوم انساني از مدرسه فرهنگ
  اخذ درجه ليسانس از دانشگاه علامه طباطبایی در رشته روان شناسی با گرايش آموزش کودکان استثنايی
  اخذ درجه کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم بهزيستی و توان بخشی در رشته روان شناسی بالينی

برخی از فعالیت های پژوهشی

 1. انجام پژوهش با عنوان نقش تنظيم هيجانی و تصوير بدنی و فشارزاهای روانی زندگی در افزايش وزن زنان مبتلا به چاقی در کلينيک تغذيه
 2. دانشگاه شهيد بهشتی در سال 1397
 3. چاپ مقاله با عنوان نقش تنظيم هيجانی تصوير بدنی و فشارزاهای روانی زندگی در افزايش وزن زنان مبتلا به چاقی در هيات علمی و تحريريه نشريه دنيای سلامت
 4. انجام فعاليت های پژوهشی متمرکز بر موضوعات روان درمانی در دانشگاه علوم بهزيستی و توان بخشی

ساعت حضور دکتر زاهده بلوکی در کلینیک

شنبه : 9 صبح الی 21 شب

تعیین وقت ملاقات

[bookly-form category_id=”-1″ service_id=”6″ staff_member_id=”3″ hide=”categories,week_days,time_range”]