پرخاشگر و منفعل پرخاشگری منفعل راهی برای ابراز احساسات منفی مانند عصبانیت یا آزردگی به جای مستقیم به طور غیرمستقیم است. شناسایی رفتارهای فرد پرخاشگر منفعلانه اغلب دشوار است و می تواند روابط را در خانه و محل کار خراب …

بیشتر بخوانید


افسانه سازگاری ما تمایل داریم در مورد سازگاری شریک زندگی در مرحله عاشقانه قضاوت کنیم، زمانی که واقعاً شریک زندگی خود را نمی شناسیم. نحوه دوست داشتن بر کسانی که دوستشان داریم اولویت دارد. ادراکات ما از “سازگاری” می تواند …

بیشتر بخوانید
چگونه کودکان پرخطر را درحاليکه ممکنه در دوران جواني تهديدي برای ديگران باشند شناسایی کنیم نکات مهم درباره کودکان پرخطر :  – ویژگی های ضد اجتماعی ممکنه در ريسک فاکتورها يا عوامل خطر در کودکان پرخطر نقش داشته باشد.  – …

بیشتر بخوانیدانتخاب درمانگر اشتباه ؛ به ارزش درمان خود شک دارید؟ شاید مشکل درمانگر شما باشد نکات مهم پیرامون انتخاب درمانگر : افرادی که از درمانگر خود ابراز نارضایتی می کنند اغلب در انتخاب فردی عجله کرده اند یا ارجاع شخصی …

بیشتر بخوانید


چگونه می‌توان فلسفه شکست‌ناپذیر “من می‌توانم و پس انجام خواهم داد” را پذیرفت تحقیقات جدید به ما می‌آموزد که چگونه بیشتر خودانگیخته باشیم. نکات کلیدی تحقیقات جدید حاکی از آن است که انگیزه هر فرد، میزان دشواری و تعداد موانعی …

بیشتر بخوانید


0:00
0:00
021-88005573